Care sunt actele de care ai nevoie pentru a echivala studiile efectuate în străinătate

Categories LifestylePosted on

Sursa foto: Shutterstock

Una dintre problemele pieței de muncă din România este angajarea persoanelor care au diplome de studii emise în alte state. Pentru a avea acces la o profesie reglementată, sau pentru a exercita o astfel de profesie pe teritoriul României, trebuie recunoscute nu numai diplomele obținute pe teritoriul României, de la instituțiile acreditate, ci și diplomele obținute în alte state.  

Explicăm, în acest articol, ce trebuie sa faci pentru a echivala actele de studii efectuate în strainatate, dar trebuie sa știi că există o procedură de echivalare a actelor de studii făcute în România. 

Ministerul Educației, prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) evaluează și recunoaște pe de o parte actele de studii emise în România pentru a fi folosite în alte state și pe de altă parte actele de studii emise în alte state în vederea folosirii lor în România. Poate fi vorba despre: 

 • echivalarea studiilor preuniversitare;

 • echivalarea diplomei de bacalaureat;

 • echivalarea studiilor postliceale;

 • echivalarea studiilor superioare (licență);

 • echivalarea studiilor postuniversitare (master);

 • echivalarea diplomei de doctorat.

Cu alte cuvinte, CNRED recunoaște și echivalează actele de studii de nivel preuniversitar și universitar (licență, master, doctorat).

Pentru profesiile reglementate de felul medic, dentist, farmacist, asistent medical, medic veterinar, arhitect (și altele), diplomele de licență obținute în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, sau ale Confederației Elvețiene sunt echivalate de autoritățile competente.

Dosarul persoanei care solicită echivalarea studiilor se poate depune atât online, personal la registratura Ministerului Educației, sau poate fi trimis prin poștă sau curier rapid. 

Actele necesare pentru dosarul solicitantului:

 • cerere: este necesară atunci când dosarul se depune fizic.

 • actul de studii care urmează să fie echivalat: daca actul e în limbile română, engleză, franceză, spaniolă, italiană, atunci este necesară copia actului. Dacă actul de studii este într-o altă limbă străină, atunci este nevoie de copie și de traducere legalizată (în original) în limba română.

 • suplimentul la diplomă/foaia matricolă: pentru cazul în care se solicită recunoașterea specializării, sau domeniul de studii nu este menționat pe diplomă. Și în acest caz sunt 2 situații. Este nevoie de o copie a suplimentului la diplomă, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă sau italiană. Este nevoie de copie și traducere legalizată (în original) în limba română pentru alte limbi străine.   

 • alte documente relevante dacă este cazul: programele analitice ale cursurilor efectuate, descrierea completă a cursurilor/materiilor studiate.

 • documentele personale de identificare, în copie: actul de identitate/pașaportul, sau un act doveditor al schimbării numelui (dacă este cazul). Este nevoie de copie dacă actul este în română, engleză, franceză, italiană sau spaniolă și de traducere legalizată pentru toate celelalte limbi. 

Important de reținut

 • Toate actele de studii care sunt emise în străinătate trebuie să aibă apostila statului emitent, sau viza ministerului emitent, în cazul în care titlul de studii nu este obținut într-o țară semnatară a Convenției de la Haga. 

 • În cazul recunoașterii diplomei de bacalaureat din spațiul Uniunii Europene (UE), recunoașterea lor se face automat, examenele de diferență nu sunt o necesitate.

 • Pentru toate celelalte acte de studii, o comisie va examina dosarul și va decide dacă este necesară sau nu susținerea unor examene de diferență.

 • Perioada de examinare durează aproximativ 30 de zile. În cazul în care dosarul nu cuprinde toate actele necesare la depunere, sunt solicitate acte suplimentare, iar în acest caz perioada de examinare poate fi prelungită.

 • Există experți care pot oferi consultanță referitoare la echivalarea titlurilor de studii. Poate fi vorba despre completarea dosarului, apostilarea actelor sau traducerea acestora.

 • Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele care sunt emise înainte de anul 2008 trebuie să fie însoțite de o adeverință de autenticitate eliberată de Ministerul Educației din Republica Moldova, în copie.